TERMENI DE REFERINȚĂ

SUBIECT: Concurs privind selectarea unei persoane fizice / persoane juridice pentru prestarea serviciilor de consultancy.

 

CONTEXT: Asociația Obștească „Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova – AFAM” este o organizație necomercială, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinței persoanelor asociate, care urmărește scopul de a promova și susține dezvoltarea și emanciparea femeilor în Republica Moldova prin intermediul unor programe de abilitare economică, antreprenorială și managerială.

 

În contextul implementătării Acodului de Grant încheiat între Asociația Obștească Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova  „AFAM”  în calitate de Beneficiar și Center for International Private Enterprise „CIPE” în calitate de Finanțator, pe marginea implementării proiectului „Europa de Est Regional: Susținerea și extinderea mediilor favorabile în Moldova și Ucraina în urma războiului Rusiei” (”Easten Europe Regional: Upholding and Expanding Enabling Environments in Moldova and Ukraine in the Wake of Russia, s War”), una din activitățile acestuia constituie revizuirea Agendei Legislative a Femeilor și elaborarea proiectelor de politici publice în baza prevederilor Agendei.

 

 

SCOPUL SARCINII: Consultantul în advocacy va fi responsabil de conlucrarea cu Secretariatul Alianței pentru Abilitarea Economică a Femeilor din Moldova și AFAM. Consultantul va fi responsabil de analiza Agendei Legislative a Femeilor precum și de elaborarea proiectelor de politici publice prin care v-or fi transpuse prevederile Agendei.

 

Proiectul Agendei Legislative a Femeilor poate fi vizualizat aici:Agenda

 

RESPONSABILITĂȚI:

 

 • Analiza Agendei Legislative a Femeilor elaborate de Alianța pentru abilitarea economică a femeilor (în continuare Agendă);
 • Chestionarea membrelor Alianței și AFAM pentru a colecta propuneri de actualizare a Agendei;
 • Actualizarea Agendei conform propunerilor identificate și analizate cu Secretariatul Alianței pentru Abilitarea Economică a Femeilor;
 • Elaborarea a 3 propuneri de politici publice care vor fi promovate factorilor de decizie;
 • Participarea în cadrul comitetelor, grupurilor de lucru guvernamentale și parlamentare pentru susținerea procesului de advocacy asupra propunerilor de politici identificate.

 

 

LIVRABILE:

 

 1. Elaborarea raportului inițial pe baza analizei Agendei Legislative a Femeilor și identificarea priorităților privind politicile publice , justificarea necesității promovării acestora;
 2. Actualizarea Agendei Legislative a femeilor;
 3. Elaborarea a 3 propuneri de politici publice în baza Agendei actualizate cu promovarea acestora   pe platformele guvernamentale/parlamentare. Propunerile de politici publice vor fi însoțite de câte o notă analitică care va detalia necesitatea intervenției, grupul țintă și impactul scontat.

 

 

PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIILOR:  ianuarie 2024- mai 2024

 

 

CINE POATE PARTICIPA:

 

În cadrul concursului pot participa companii, birouri asociate de avocați, cabinete de avocați sau organizații necomerciale, cât și persoane fizice  cu o experiență de minim 5 ani (confirmată Extrasul de înregistrare din registrul persoanelor juridice sau copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice sau a copiei diplomei de studii în domeniul dreptului, economiei, administrație publică).

 

Experiența în prestarea serviciilor similare sau experiență academică va constitui un avantaj.

 

CERINȚE FAȚĂ DE OFERTA TEHNICĂ:

 

 1. Profilul companiei/CV-ul expertului, inclusiv date despre companie/expert: denumire, adresa poștală, telefoane de contact, adrese electronice, persoanele de contact;
 2. Copia actelor de înregistrare a persoanei juridice/a diplomei de studii sau altă certificare similară în domeniul dreptului, economiei, administrație publică în cazul expertului persoană fizică;
 3. O scrisoare de motivare, care să justifice capacitatea și experiența ofertantului de a realiza sarcina propusă;
 4. 2 contacte de referință pentru a verifica experiențele similare anterioare;
 5. În cazul în care se aplică în echipă, se prezintă CV-urile fiecărui membru și a rolul fiecăruia în cadrul echipei. CV-ul specialistului/angajaților companiei urmează să conțină specificarea competențelor relevante pentru implicare în realizarea acestei activități;
 6. Plan de acțiuni cu indicarea termenilor de realizare pentru fiecare etapă respectând perioada de prestare a serviciilor indicate mai sus (până în mai 2024). Descrierea etapelor prestării serviciilor și a responsabilităților părților în cadrul fiecărei etape.

 

 

PREȚUL CONTRACTULUI: 3150 USD

 

 

TERMEN LIMITĂ: 20 ianuarie 2024

 

Oferta va fi semnată de către compania/persoana fizică ofertantă și expediată în versiune scanată la adresa afammoldova@gmail.com – Pentru concretizări suplimentare persoana de contact Gavriliuc Cristina (mob) 069461022. A se indica în subiectul e-mail-ului Oferta servicii- consultant în advocacy.

 

! În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condițiile concursului, nu se va conforma exigențelor prevăzute în anunțul concursului sau/și nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără a fi examinată.

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *