the-10-cap-objectives_ro

AFAM și Alianța pentru Abilitarea Economică a Femeilor au înaintat un și de propuneri vizând dezvoltarea antreprenoriatului feminin, în contextul elaborării noului proiect al Programului național pentru promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027 (Programul PACC 2027)

AFAM și Alianța pentru Abilitarea Economică a Femeilor salută elaborarea de către Ministerul Economiei și Digitalizării a noului Program național pentru promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027. Pe marginea elaborării acestuia, au fost înaintate un șir de propuneri menite să fortifice dezvoltarea antreprenoriatului feminin și a procesului de abilitare economică a fetelor și femeilor din Republica Moldova.

Printre acestea se numără:

Elaborarea unui document de planificare strategică pe termen mediu și lung pe domeniul abilitării economice;

Crearea unui Consiliu Național de coordonare a procesului de abilitare economică, care ar include responsabilitatea de coordonare intersectorială, cuprinzând tot ciclul vieții de abilitare economică: de la grădiniță la seniori;

Includerea în PACC 2023-2027 a obiectivului de sporire a accesului la finanțare pentru antreprenoriatul feminin” (conform unui studiului efectuat de UN Women, doar 10% de femei au aplicat la credite, iar granturile au însumat sub 1% ca sursă de finanțare a afacerilor acestora; 71% din femeile antreprenoare au enunțat că cea mai mare problemă este insuficiența surselor de finanțare);

Elaborarea și implementarea unor programe de educație antreprenorială și financiară pe tot parcursul vieții, în special prin educația antreprenorială țintind incluziunea socioeconomică a fetelor și femeilor din zonele rurale și grupurile defavorizate.

Propunerile sus-menționate,  au fost expediate la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Programul național pentru promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027, care este în proces de elaborare, urmărește 3 obiective generale:   Îmbunătățirea cadrului de reglementare a mediului de afaceri;  Facilitarea accesului la finanțare și creșterea competitivității produselor și serviciilor locale, inclusiv pe piețele externe, dar și  promovarea culturii antreprenoriale. Potrivit autorilor programului, prin acest document se dorește promovarea și susținerea creșterii economice sustenabile, incluzive și pregătirea țării pentru a deveni membru cu drepturi depline al Uniunii Europene.

AFAM numără 70  membre din cca 20 sectoare ale economiei. Misiunea AFAM este de a promova și susține dezvoltarea și emanciparea femeilor în Republica Moldova, promovarea egalității de gen și dezvoltarea socio-economică durabilă a Republicii Moldova.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *