66D007C4-2CD5-4697-98AD-28378336B90F

Antreprenoriatul feminin din Republica Moldova și România pe masa discuțiilor AFAM-CONA

Echipa AFAM s-a întîlnit cu delegația CONAF -Confederația națională pentru antreprenoriat feminin din România, în cadrul căreia au fost discutate mai multe aspecte a cadrului de parteneriat precum și împărtășite experiențele bune vizând promovarea antreprenoriatului feminin din ambele țări.  O frumoasă ocazie de revedere a unor femei care inspiră și motivează prin exemplele proprii.

În cadrul întâlnirii a fost făcut un schimb de opinii pe marginea    provocărilor și soluțiilor proactive în vederea susținerii femeilor de afaceri,   apărării drepturilor acestora și promovării egalității de gen. De asemenea au fost reliefate mai   multe proiecțiuni a unor eventuale inițiative de cooperare în comun, avînd ca scop susținerea creșterii potențialului feminin și a internaționalizării acestuia, schimbul de practici bune și expertiză internațională pe dimensiunea egalității de gen, abilitarea  economică a femeilor, dezvoltarea capitalului uman prin promovarea competențelor şi a culturii antreprenoriale, etc.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *