ANUNȚ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI

ANUNȚ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI

Chișinău, 30 octombrie 2023

Începând cu februarie 2023, Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), în parteneriat cu Asociația Femeilor de Afaceri din Moldova (AFAM) a demarat implementarea proiectului „Abilitatea femeilor afectate de crize pentru o societate mai stabilă și prosperă”, cu susținerea UN Women și finanțat de Fondul Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară (WPHF). Acțiunile proiectului vor fi orientate spre îmbunătățirea redresării economice și sociale a femeilor refugiate, asigurând de asemenea, prevenirea și soluționarea conflictelor, protecție, acțiuni umanitare și a eforturilor de consolidare a păcii.

Arii de intervenții:

 

 • Dezvoltarea competențelor de bază: dezvoltarea personală și profesională a femeilor și tinerelor strămutate silit;
 • Promovarea participării semnificative a femeilor strămutate silit și a tinerelor la activitățile de consolidare a păcii;
 • Creșterea gradului de conștientizare cuprivire la beneficiile femeilor strămutate silit și a implicării tinerelor în activități economice.

În contextul acestui proiect, AFAM lansează un apel pentru oferte pentru furnizarea serviciilor

de arendă sală pentru Conferința Internațională a Femeilor antreprenoare, târgului de muncă și expoziției de obiecte hand-made create de femeile refugiate pentru generarea veniturilor (AFAM). Ne adresăm prestatorilor de servicii care ar putea presta serviciile solicitate pentru perioada 17 Noiembrie 2023.

Obiectul achiziției: AFAM  solicită oferte de la companii și ateliere media din Republica Moldova pentru producerea unui spot video (film de prezentare).

Spotul video va pune în lumina istoriile de succes ale refugiatelor participante la expozitia produselor de obiecte hand-made create de femeile refugiate .

 1. Sarcinile față de Prestator:

Compania selectată va asigura:

 1. Elaborarea scenariului pentru filmul de prezentare în baza informațiilor oferite de beneficiar și în strânsă colaborare cu echipa AFAM. Beneficiarul va pune la dispoziția prestatorului lista și datele de contact ale vorbitorilor care vor fi selectați pentru spot.

Prestatorul selectat va pune la dispoziția beneficiarului în etapa de pre-producție script-ul, story-board-ul scenariului, linia melodică și alte atribute pe care le implică această etapă.

 1. Elaborarea și editarea spotului video/filmului de prezentare cu durata de pana la 8 minute. Spotul va fi elaborat în 2 versiuni: cu subtitrare în limba rusă, cu subtitrare in romana
 2. Elaborare imaginilor de copertă pentru spotul de prezentare (cover-uri pentru packshot-urile de început și final)
 3. Editarea spotului final și secvențelor video în formatele necesare pentru:
 • social media (Facebook, YouTube)
 • pagina web
 • alte formate solicitate după caz.
 1. Predarea spotului video final/secvențelor video finale până la 30 Noimebrie 2023.

Prestatorul va furniza beneficiarului formatele solicitate și sursa originală a video-urilor.

 1. Criteriile de selecție:

În evaluarea ofertelor beneficiarul va lua în calcul următoarele criterii:

 1. Experiența companiei privind realizarea anterioară a spoturilor de prezentare (inclusiv cu conținut social) și portofoliul de lucrări (cu linkuri către produsele realizate);
 2. Existența echipamentului tehnic și a infrastructurii necesare pentru etapele de producție și post-producție a spotului;
 3. Termenul de execuție cu respectarea perioadei indicate mai sus;
 4. Oferta financiară.
 1. Conținutul ofertei de participare la concurs:

Companiile interesate de a participa la concurs vor expedia ofertele prin email la: afammoldova@gmail.com  până la data de 11 noiembrie 2022, ora 23.59 cu titlul mesajului „Ofertă realizare spot video/film de prezentare” . Oferta va fi datată și semnată de persoana responsabilă din compania aplicantă.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *