ANUNȚ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI

Chișinău,30 octombrie 2023

Subiect: Închirierea unei săli de conferință și spațiu expozițional, echipament de traducere, servicii de catering (coffee break și  fourchette/ lunch).

Începând cu februarie 2023, Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), în parteneriat cu Asociația Femeilor de Afaceri din Moldova (AFAM) a demarat implementarea proiectului „Abilitatea femeilor afectate de crize pentru o societate mai stabilă și prosperă”, cu susținerea UN Women și finanțat de Fondul Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară (WPHF). Acțiunile proiectului sunt orientate spre îmbunătățirea redresării economice și sociale a femeilor refugiate, asigurând de asemenea, prevenirea și soluționarea conflictelor, protecție, acțiuni umanitare și a eforturilor de consolidare a păcii.

Arii de intervenții:

 

 • Dezvoltarea competențelor de bază: dezvoltarea personală și profesională a femeilor și tinerelor strămutate silit;
 • Promovarea participării semnificative a femeilor strămutate silit și a tinerelor la activitățile de consolidare a păcii;
 • Creșterea gradului de conștientizare cuprivire la beneficiile femeilor strămutate silit și a implicării tinerelor în activități economice.

 

În contextul acestui proiect, AFAM lansează un apel pentru oferte pentru furnizarea serviciilor

de organizarea în mun. Chișinău a Conferinței Internaționale a Femeilor Antreprenoare, târgului de muncă și expoziției de obiecte hand-made create de femeile refugiate pentru generarea veniturilor (AFAM). Ne adresăm prestatorilor de servicii care ar putea presta serviciile solicitate pentru perioada  Noiembrie 2023.

 

Obiectul achiziției:

 1. Sală de Conferință pentru 150 persoane
 2. Sală pentru expoziții
 3. Echipament pentru traducere
 4. Servicii catering ( coffe break și fourchette/ lunch pentru 150 persoane)
 5. Ecran Led + microvoane (dimensiune)
 6. Lumini

 

Cerințe Minime de Participare

 

 1. Statutul legal: Prestatorul trebuie să fie o entitate legal înregistrată și autorizată să furnizeze servicii de arendă și catering în jurisdicția respectivă.
 2. Experiența: Minimum 3 ani de experiență în furnizarea de servicii de arendă a sălilor pentru evenimente, precum și servicii de catering.
 3. Asigurări: Prestatorul trebuie să dețină o asigurare de răspundere civilă adecvată pentru a acoperi eventualele daune sau accidente care pot apărea în timpul duratei contractului.
 4. Conformitate: Săli propuse pentru arendă trebuie să respecte toate normele și reglementările naționale/internaționale în ceea ce privește siguranța, accesibilitatea și altele. De asemenea, meniurile și ingredientele pentru catering trebuie să respecte standardele de sănătate și siguranță alimentară.
 5. Facilități și Echipamente: Sala/sălile oferite pentru arendă trebuie să fie echipate corespunzător (sistem de proiecție maximă reieșind din participarea reprezentanților de rang înalt, echipament audio, climatizare, internet etc.). Serviciile de catering trebuie să asigure o pauză de cafea și un fourchette/lunch pentru 150 persoane.

 

Termen de prezentare: 10 Noiembrie 2023 la adresa afammoldova@gmail.com. 

Ofertanții pot aplica integral la toate serviciile enunțate sau separat pe linii separate.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *