ANUNȚ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

Chișinău, 21 August 2023

 

Achiziție publică Nr. NMFA/GFFO_Nr1/23

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 5 septembrie 2023, ora 18:00

 

Subiect:  Invitație la licitație pentru Furnizarea de servicii: cursuri de limbă străină (engleză/română)

 

Stimate prestator de servicii,

 

Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM), în cadrul proiectului „BizForward: Stimularea incluziunii economice și împuternicirea refugiaților și comunităților vulnerabile”, finanțat de Consiliul Norvegian pentru Refugiați (NRC) și generos sponsorizat de Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe (NMFA) și Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei (GFFO), lansează un apel pentru oferte pentru furnizarea de cursuri de limbă engleză și română.

 

Scopul  este de a facilita și împuternici comunitățile vizate prin acordarea accesului la oportunități cuprinzătoare de învățare a limbii. Căutăm furnizori de învățământ lingvistic experimentați și acreditați, capabili să furnizeze servicii atât online cât și în persoană (cu structuri de prețuri diferite pentru fiecare metodă), pentru a satisface nevoile diverse ale beneficiarilor noștri.

 

Obiectul achiziției: Furnizarea de servicii: cursuri de limbă străină (engleză/română)

 

Cerințe minime de participare:

–           Participanții trebuie să fie operatori economici înregistrați legal și să îndeplinească cerințele legale pentru desfășurarea activităților economice în Republica Moldova.

–           Participanții trebuie să demonstreze experiență anterioară în furnizarea de  servicii similare.

 

Termeni și condiții:

–           Capacitatea de furnizare a cursurilor de limbă pentru până la 75 de participanți, cu cotații separate de prețuri pentru cursurile de engleză și română*.

–           Desfășurarea cursurile de la începutul lunii septembrie 2023 până la mijlocul lunii noiembrie 2023, cu o durată preconizată de 2 – 2,5 luni pe curs.

–           Atât cursurile de limbă online, cât și cele în persoană, urmează să includă toate materialele de învățare și suport necesare, atât în format digital, cât și tipărit.

–           Efectuarea unei pre-testări pentru a evalua nivelul de competență lingvistică a fiecărui participant;

– Emiterea unui certificat de absolvire tipărit ce atestă finalizarea cu succes a cursului;

Menținerea  registrului de prezență pentru fiecare participant la fiecare lecție, notificând prompt managerul de proiect despre orice absențe;

–           Furnizarea unor dovezi de desfășurare a  progresului de desfășurare a cursului, cum ar fi fotografii, videoclipuri scurte, evaluări intermediare și teste finale.

–           Achiziția se va baza pe prețul cel mai avantajos și conformitatea cu termenii și condițiilor  specificate.

–           Contractul va fi acordat furnizorului selectat în urma evaluării ofertelor primite;

–           Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau de a anula procedura de achiziție în orice moment, fără a furniza justificări.

* Se vor organiza cursuri de limbă pentru un număr de 75 de participanți, iar selecția pentru aceste cursuri se va face pe baza unui chestionar de evaluare a nevoilor lingvistice. Grupul de participanți va fi împărțit în două categorii distincte, în funcție de cerințele lor lingvistice: un grup va urma cursuri de limba engleză, iar celălalt grup cursuri de limba română.

** Dat fiind faptul că proiectul este finanțat de 2 donatori, ofertantul va încheia două contracte separate cu AFAM: unul pentru 40 de persoane și altul pentru 35 de persoane.

 

Documentele obligatorii pentru depunerea unei oferte urmează a fi depuse într-un singur fișier PDF, denumit cu numele organizației dvs. urmat de ‘BizForward Language Courses Tender’.

Pentru a primi documentația de ofertă, persoanele interesate trebuie să trimită un email, indicând numărul licitației și subiectul mesajului. Aplicațiile incomplete sau aplicațiile primite după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

Adresa pentru depunerea ofertelor și a întrebărilor:

E-mail: proiecte.afam@gmail.com

Telefon: 076767670

 

 

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 5 septembrie 2023, ora 18:00

 

Detalii suplimentare:

– Procedura de achiziție este supusă reglementărilor legale ale Republicii Moldova privind achizițiile publice.

– AFAM își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau de a anula procedura de achiziție fără a furniza justificări.

– Contractul va fi acordat pe baza prețului cel mai avantajos și a conformității cu cerințele specificate.

 

 

Echipa Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM)

 

 

 

Se repeta mai sus: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau de a anula procedura de achiziție în orice moment, fără a furniza justificări.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *