Anunț de Angajare: Consultant  Advocacy

Context:

În 2022 cu suportul consorțiului Women and Girls Empowered (WAGE), Center for International Private Enterprise (CIPE) și Asociația Barourilor Americane Inițiativa pentru Supremația Legii (ABA ROLI), a fost creată  Alianța pentru Abilitarea Economică a Femeilor din Republica Moldova, în cadrul inițiativei „Reducerea Barierelor în calea Abilitării Economice a Femeilor în Moldova”, finanțată de către Secretariatul Oficiului Departamentului de Stat al SUA pe Probleme Globale ale Femeilor (S/GWI).  În vederea atingerii misiunii pentru care a fost constituită, Alianța a elaborat  Agenda Legislativă a Femeilor, care conține prioritățile imediate adoptate și aprobate de către membrii privitor la susținerea creșterii potențialului feminin în domeniul antreprenorial și managerial în Republica Moldova.

Din anul 2023, Secretariatul Alianței pentru Abilitarea Economică a Femeilor din Republica Moldova (Alianța) a fost preluat de Asociația Femeilor Antreprenoare din Republica Moldova (AFAM).

În contextul implementării proiectului „Europa de Est Regional: Susținerea și extinderea mediilor favorabile în Moldova și Ucraina în urma războiului Rusiei” (”Easten Europe Regional: Upholding and Expanding Enabling Environments in Moldova and Ukraine in the Wake of Russia, s War”), finanțat de către Center for International Private Enterprise (CIPE), AFAM anunță concurs pentru poziția de Consultant în Advocacy.

Consultantul în advocacy va fi responsabil de conlucrarea cu Secretariatul Alianței pentru Abilitarea Economică a Femeilor din Moldova , unde se vor stabili noi priorități de advocacy pentru agenda legislativă a femeilor și va promova politici publice pe diverse platforme guvernamentale.

Mai multe detalii privind sarcinile și termenele de realizare pot fi identificate accesând TERMENII DE REFERINȚĂ.

Cerințe specifice:

  • Studii superioare de specialitate (drept, relații internaționale, economie, administrare publică);
  • Experienţă de lucru minim 5 ani;
  • Experienţa anterioară în scrierea proiectelor de politici publice de minim 2 ani;
  • Cunoaşterea limbilor română, engleză ;

Condiții de depunere a dosarului

Candidații interesați vor transmite aplicațiile cu următorul conținut:

  1. CV
  2. Scrisoare de motivare cu indicarea obligatorie a activităților similare și cel puțin contacte a 2 referințe privind experiențele anterioare similare.

Termen limită pentru depunerea dosarelor – 20 ianuarie 2024.

 

Dosarele vor fi trimise prin e-mail la adresa afammoldova@gmail.com cu indicare la subiectul mesajului Oferta servicii- consultant în advocacy.

Pentru informații suplimentare contactați: afammoldova@gmail.com

Vor fi considerate pentru evaluare doar dosarele complete depuse în termenul stabilit.AFAM își rezervă dreptul de a solicita referințe și documente suplimentare, de a negocia de a anula, prelungi sau relansa concursul de selectare a experților.

 

! AFAM promovează principiul „toleranței zero” față de orice acte de corupție, fraudă sau conflict de interese nedeclarat.  AFAM se angajează să mențină cele mai înalte standarde de etică și integritate în activitatea sa, pentru personalul și membrii organelor de conducere ale organizației, pentru a preveni comportamentul necorespunzător.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *