37

Campania Orange the world

Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova se alătură campaniei naționale “16 zile de Activism Împotriva Violenței în bază de gen” cu genericul global: “Orange the world”!
Scopul și mesajul este de a preveni şi combate violența în bază de gen, prin creșterea gradului de conștientizare a violenței drept încălcare a drepturilor omului, a consecințelor, precum și a mecanismelor de combatere a acestui fenomen la nivel comunitar şi național.
Fenomenul violenței distruge mii de destine omenești, având efecte grave atât asupra femeii, cât și asupra fiecărui membru de familie, în general.
Comunitatea AFAM sprijină campania privind combaterea violenței domestice și îndeamnă femeile victime ale violenței să apeleze la Centrul de drept al femeilor și alte instituții abilitate pentru a pune capăt violenței.
Intervenția instituțiilor publice și serviciilor specializate este una din șanse pentru protejarea eficientă a victimelor, oferirea ajutorului necesar, prevenirea acestui fenomen nociv prin înfruntarea oricărui tip de abuz.
#Nu tolerați violența!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *