TERMENI DE REFERINȚĂ

SUBIECT: Concurs privind selectarea unei persoane fizice / persoane juridice pentru prestarea serviciilor de consultancy.

 

CONTEXT: Asociația Obștească „Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova – AFAM” este o organizație necomercială, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinței persoanelor asociate, care urmărește scopul de a promova și susține dezvoltarea și emanciparea femeilor în Republica Moldova prin intermediul unor programe de abilitare economică, antreprenorială și managerială.

 

În contextul implementătării Acodului de Grant încheiat între Asociația Obștească Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova  „AFAM”  în calitate de Beneficiar și Center for International Private Enterprise „CIPE” în calitate de Finanțator, pe marginea implementării proiectului „Europa de Est Regional: Susținerea și extinderea mediilor favorabile în Moldova și Ucraina în urma războiului Rusiei” (”Easten Europe Regional: Upholding and Expanding Enabling Environments in Moldova and Ukraine in the Wake of Russia, s War”), una din activitățile acestuia constituie revizuirea Agendei Legislative a Femeilor și elaborarea proiectelor de politici publice în baza prevederilor Agendei.

 

 

SCOPUL SARCINII: Consultantul în advocacy va fi responsabil de conlucrarea cu Secretariatul Alianței pentru Abilitarea Economică a Femeilor din Moldova și AFAM. Consultantul va fi responsabil de analiza Agendei Legislative a Femeilor precum și de elaborarea proiectelor de politici publice prin care v-or fi transpuse prevederile Agendei.

 

Proiectul Agendei Legislative a Femeilor poate fi vizualizat aici:Agenda

 

RESPONSABILITĂȚI:

 

 • Analiza Agendei Legislative a Femeilor elaborate de Alianța pentru abilitarea economică a femeilor (în continuare Agendă);
 • Chestionarea membrelor Alianței și AFAM pentru a colecta propuneri de actualizare a Agendei;
 • Actualizarea Agendei conform propunerilor identificate și analizate cu Secretariatul Alianței pentru Abilitarea Economică a Femeilor;
 • Elaborarea a 3 propuneri de politici publice care vor fi promovate factorilor de decizie;
 • Participarea în cadrul comitetelor, grupurilor de lucru guvernamentale și parlamentare pentru susținerea procesului de advocacy asupra propunerilor de politici identificate.

 

 

LIVRABILE:

 

 1. Elaborarea raportului inițial pe baza analizei Agendei Legislative a Femeilor și identificarea priorităților privind politicile publice , justificarea necesității promovării acestora;
 2. Actualizarea Agendei Legislative a femeilor;
 3. Elaborarea a 3 propuneri de politici publice în baza Agendei actualizate cu promovarea acestora   pe platformele guvernamentale/parlamentare. Propunerile de politici publice vor fi însoțite de câte o notă analitică care va detalia necesitatea intervenției, grupul țintă și impactul scontat.

 

 

PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIILOR:  ianuarie 2024- mai 2024

 

 

CINE POATE PARTICIPA:

 

În cadrul concursului pot participa companii, birouri asociate de avocați, cabinete de avocați sau organizații necomerciale, cât și persoane fizice  cu o experiență de minim 5 ani (confirmată Extrasul de înregistrare din registrul persoanelor juridice sau copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice sau a copiei diplomei de studii în domeniul dreptului, economiei, administrație publică).

 

Experiența în prestarea serviciilor similare sau experiență academică va constitui un avantaj.

 

CERINȚE FAȚĂ DE OFERTA TEHNICĂ:

 

 1. Profilul companiei/CV-ul expertului, inclusiv date despre companie/expert: denumire, adresa poștală, telefoane de contact, adrese electronice, persoanele de contact;
 2. Copia actelor de înregistrare a persoanei juridice/a diplomei de studii sau altă certificare similară în domeniul dreptului, economiei, administrație publică în cazul expertului persoană fizică;
 3. O scrisoare de motivare, care să justifice capacitatea și experiența ofertantului de a realiza sarcina propusă;
 4. 2 contacte de referință pentru a verifica experiențele similare anterioare;
 5. În cazul în care se aplică în echipă, se prezintă CV-urile fiecărui membru și a rolul fiecăruia în cadrul echipei. CV-ul specialistului/angajaților companiei urmează să conțină specificarea competențelor relevante pentru implicare în realizarea acestei activități;
 6. Plan de acțiuni cu indicarea termenilor de realizare pentru fiecare etapă respectând perioada de prestare a serviciilor indicate mai sus (până în mai 2024). Descrierea etapelor prestării serviciilor și a responsabilităților părților în cadrul fiecărei etape.

 

 

PREȚUL CONTRACTULUI: 3150 USD

 

 

TERMEN LIMITĂ: 20 ianuarie 2024

 

Oferta va fi semnată de către compania/persoana fizică ofertantă și expediată în versiune scanată la adresa afammoldova@gmail.com – Pentru concretizări suplimentare persoana de contact Gavriliuc Cristina (mob) 069461022. A se indica în subiectul e-mail-ului Oferta servicii- consultant în advocacy.

 

! În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condițiile concursului, nu se va conforma exigențelor prevăzute în anunțul concursului sau/și nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără a fi examinată.

 

 

Anunț de Angajare: Consultant  Advocacy

Context:

În 2022 cu suportul consorțiului Women and Girls Empowered (WAGE), Center for International Private Enterprise (CIPE) și Asociația Barourilor Americane Inițiativa pentru Supremația Legii (ABA ROLI), a fost creată  Alianța pentru Abilitarea Economică a Femeilor din Republica Moldova, în cadrul inițiativei „Reducerea Barierelor în calea Abilitării Economice a Femeilor în Moldova”, finanțată de către Secretariatul Oficiului Departamentului de Stat al SUA pe Probleme Globale ale Femeilor (S/GWI).  În vederea atingerii misiunii pentru care a fost constituită, Alianța a elaborat  Agenda Legislativă a Femeilor, care conține prioritățile imediate adoptate și aprobate de către membrii privitor la susținerea creșterii potențialului feminin în domeniul antreprenorial și managerial în Republica Moldova.

Din anul 2023, Secretariatul Alianței pentru Abilitarea Economică a Femeilor din Republica Moldova (Alianța) a fost preluat de Asociația Femeilor Antreprenoare din Republica Moldova (AFAM).

În contextul implementării proiectului „Europa de Est Regional: Susținerea și extinderea mediilor favorabile în Moldova și Ucraina în urma războiului Rusiei” (”Easten Europe Regional: Upholding and Expanding Enabling Environments in Moldova and Ukraine in the Wake of Russia, s War”), finanțat de către Center for International Private Enterprise (CIPE), AFAM anunță concurs pentru poziția de Consultant în Advocacy.

Consultantul în advocacy va fi responsabil de conlucrarea cu Secretariatul Alianței pentru Abilitarea Economică a Femeilor din Moldova , unde se vor stabili noi priorități de advocacy pentru agenda legislativă a femeilor și va promova politici publice pe diverse platforme guvernamentale.

Mai multe detalii privind sarcinile și termenele de realizare pot fi identificate accesând TERMENII DE REFERINȚĂ.

Cerințe specifice:

 • Studii superioare de specialitate (drept, relații internaționale, economie, administrare publică);
 • Experienţă de lucru minim 5 ani;
 • Experienţa anterioară în scrierea proiectelor de politici publice de minim 2 ani;
 • Cunoaşterea limbilor română, engleză ;

Condiții de depunere a dosarului

Candidații interesați vor transmite aplicațiile cu următorul conținut:

 1. CV
 2. Scrisoare de motivare cu indicarea obligatorie a activităților similare și cel puțin contacte a 2 referințe privind experiențele anterioare similare.

Termen limită pentru depunerea dosarelor – 20 ianuarie 2024.

 

Dosarele vor fi trimise prin e-mail la adresa afammoldova@gmail.com cu indicare la subiectul mesajului Oferta servicii- consultant în advocacy.

Pentru informații suplimentare contactați: afammoldova@gmail.com

Vor fi considerate pentru evaluare doar dosarele complete depuse în termenul stabilit.AFAM își rezervă dreptul de a solicita referințe și documente suplimentare, de a negocia de a anula, prelungi sau relansa concursul de selectare a experților.

 

! AFAM promovează principiul „toleranței zero” față de orice acte de corupție, fraudă sau conflict de interese nedeclarat.  AFAM se angajează să mențină cele mai înalte standarde de etică și integritate în activitatea sa, pentru personalul și membrii organelor de conducere ale organizației, pentru a preveni comportamentul necorespunzător.

 

Screenshot (664)

Un workshop despre oportunitățile, beneficiile și soluțiile pe care le oferă comerțul electronic, a fost organizat de AFAM

A demarat seria de instruiri, seminare și workshopuri organizate de AFAM – Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova despre experiențe în afaceri și abilitare economică a femeilor. Primul eveniment a avut loc on-line cu genericul ”Trenduri în e-commerce”, prezentat de Tatiana Mereuță, Country Manager Oriflame Moldova, membră al Consiliului AFAM.

VEZI AICI WORKSHOPUL 

Participantele la workshop-ului au putut afla ultimele tendințe în domeniu și soluții pentru  principalele provocări cu care se confruntă comunitatea de afaceri la momentul actual. Totodată s-a discutat despre rolul și locul comerțului electronic  în perioada pandemică, post-pandemică și acum, când în statul vecin, Ucraina, au loc acțiuni militare.

Organizatoarele workshop-ului au îndemnat auditoriul să persevereze pe cale digitizării afacerii și interacțiunii electronice cu clienții, deoarece digitizarea economiei poate contribui enorm la promovarea conceptului de abilitare economică a femeilor.

Potrivit directorului executiv al AFAM Lilia Palii seria respectivă de activități are ca scop consolidarea capacităților membrelor AFAM și altor beneficiari pe domeniul antreprenoriatului femininși abilitarea economică a femeilor.

Următorul workshop va avea loc pe 14 iulie cu genericul ”Tehnici de abordare  pozitivă situaționale bazate pe 4 de „D” si 4 de „I„ ”, prezentat de Angela Gladei,  Președinta “Business Development Capital”.

32

Live on zoom – No. 6 Training WeGrow în Tiraspol cu Oxana Pisaroglo

🔴Live_on_zoom
Astăzi am desfășurat cel de-al 6-lea training #WE_Grow_Program cu genericul “Managementul financiar” cu Oxana Pisaroglo, expert financiar al companiei Business Development Capital, destinat antreprenoarelor din regiunea Transnistreană, în colaborare cu Agency innovation – Business HUB Tiraspol.
În cadrul webinarului, participanții au obținut cunoștințe într-un mod accesibil despre bilanț, profit, contul de pierderi și fluxul de numerar.
Această activitate este realizată cu suportul financiar al USAID Moldova.
Fiți cu ochii pe noi, urmează organizarea acestui training și în limba română.
21

AFAM Business Suport: HR vs Covid-19. Provocări şi Soluții

Stimați antreprenori,
Vă comunicăm că, cel de-al doilea eveniment AFAM Business Suport: HR vs Covid-19. Provocări şi Soluții, va avea loc Joi, 02 aprilie, ora 15.00, cu participarea doamnei Svetlana Bodaci, Director resurse umane a companiei Moldcell și a doamnei Ina Sandu, Director resurse umane și comunicare a companiei Lafarge Moldova, în regim online pe platforma zoom.us.
În situația în care epidemia de coronavirus se extinde, companiile trebuie să elaboreze un scenariu de gestionare a resurselor umane și asigurarea unui plan de muncă.
În acest sens, vă îndemnăm să ne transmiteți toate întrebările și provocările întâmpinate în această perioadă și alte aspecte în domeniul resurselor umane, la adresa afammoldova@gmail.com.
Evenimentul este deschis și vă rugăm să informați cât mai multe persoane, prin distribuirea evenimentului pentru a oferi suport la cât mai mulți antreprenori.

Workshop: Inovează modelul de business

Membrele AFAM au participat la un workshop la tema Inoveaz[ modelul de business cu Cristina Baghiu, expert certificat internațional în inovare.

În cadrul acestui eveniment, membrele au for primele din Moldova care au aplicat tehnicile Lego Serious Play și Forth Innovation, revizuind modelele afacerilor pe care le conduc.

Participantele au beneficiat de o ghidare amplă în cadrul procesului de identificare a noilor idei, viziuni și soluționarea a problemelor cu care se confruntă. Doamnele au plecat cu un set de soluțiile gata pentru a fi implementate și de a îmbunătăți domeniile afacerii care necesită a fi fortificate.

 

 

 

 

demo-attachment-126-people-preparing-business-plan-PMM9WH8

Digital Marketing

When, while the lovely valley teems with vapor around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees, and but a few stray gleams steal into the inner sanctuary, I throw myself down among the tall grass by the trickling stream; and, as I lie close to the earth, a thousand unknown plants are noticed by me: when I hear the buzz of the little world among the stalks, and grow familiar with the countless indescribable forms of the insects and flies, then I feel the presence of the Almighty, who formed us in his own image, and the breath of that universal love which bears and sustains us, as it floats around us in an eternity of bliss; and then, my friend, when darkness overspreads my eyes, and heaven and earth seem to dwell in my soul and absorb its power, like the form of a beloved mistress, then I often think with longing, Oh, would I could describe these conceptions, could impress upon paper all that is living so full and warm within me, that it might be the mirror of my soul, as my soul is the mirror of the infinite God!

O my friend – but it is too much for my strength – I sink under the weight of the splendor of these visions! A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine.

I am so happy, my dear friend, so absorbed in the exquisite sense of mere tranquil existence, that I neglect my talents. I should be incapable of drawing a single stroke at the present moment; and yet I feel that I never was a greater artist than now.

When, while the lovely valley teems with vapor around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees, and but a few stray gleams steal into the inner sanctuary, I throw myself down among the tall grass by the trickling stream; and, as I lie close to the earth, a thousand unknown plants are noticed by me: when I hear the buzz of the little world among the stalks, and grow familiar with the countless indescribable forms of the insects and flies, then I feel the presence of the Almighty, who formed us in his own image, and the breath of that universal love which bears and sustains us, as it floats around us in an eternity of bliss; and then, my friend, when darkness overspreads my eyes, and heaven and earth seem to dwell in my soul and absorb its power, like the form of a beloved mistress, then I often think with longing, Oh, would I could describe these conceptions, could impress upon paper all that is living so full and warm within me.

demo-attachment-127-people-working-in-office-P3DBYE3

Workplace Distractions

When, while the lovely valley teems with vapor around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees, and but a few stray gleams steal into the inner sanctuary, I throw myself down among the tall grass by the trickling stream; and, as I lie close to the earth, a thousand unknown plants are noticed by me: when I hear the buzz of the little world among the stalks, and grow familiar with the countless indescribable forms of the insects and flies, then I feel the presence of the Almighty, who formed us in his own image, and the breath of that universal love which bears and sustains us, as it floats around us in an eternity of bliss; and then, my friend, when darkness overspreads my eyes, and heaven and earth seem to dwell in my soul and absorb its power, like the form of a beloved mistress, then I often think with longing, Oh, would I could describe these conceptions, could impress upon paper all that is living so full and warm within me, that it might be the mirror of my soul, as my soul is the mirror of the infinite God!

O my friend – but it is too much for my strength – I sink under the weight of the splendor of these visions! A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine.

I am so happy, my dear friend, so absorbed in the exquisite sense of mere tranquil existence, that I neglect my talents. I should be incapable of drawing a single stroke at the present moment; and yet I feel that I never was a greater artist than now.

When, while the lovely valley teems with vapor around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees, and but a few stray gleams steal into the inner sanctuary, I throw myself down among the tall grass by the trickling stream; and, as I lie close to the earth, a thousand unknown plants are noticed by me: when I hear the buzz of the little world among the stalks, and grow familiar with the countless indescribable forms of the insects and flies, then I feel the presence of the Almighty, who formed us in his own image, and the breath of that universal love which bears and sustains us, as it floats around us in an eternity of bliss; and then, my friend, when darkness overspreads my eyes, and heaven and earth seem to dwell in my soul and absorb its power, like the form of a beloved mistress, then I often think with longing, Oh, would I could describe these conceptions, could impress upon paper all that is living so full and warm within me.

demo-attachment-117-co-workers-working-together-PRZ8DTV

Working Together as a Team

When, while the lovely valley teems with vapor around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees, and but a few stray gleams steal into the inner sanctuary, I throw myself down among the tall grass by the trickling stream; and, as I lie close to the earth, a thousand unknown plants are noticed by me: when I hear the buzz of the little world among the stalks, and grow familiar with the countless indescribable forms of the insects and flies, then I feel the presence of the Almighty, who formed us in his own image, and the breath of that universal love which bears and sustains us, as it floats around us in an eternity of bliss; and then, my friend, when darkness overspreads my eyes, and heaven and earth seem to dwell in my soul and absorb its power, like the form of a beloved mistress, then I often think with longing, Oh, would I could describe these conceptions, could impress upon paper all that is living so full and warm within me, that it might be the mirror of my soul, as my soul is the mirror of the infinite God!

O my friend – but it is too much for my strength – I sink under the weight of the splendor of these visions! A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine.

I am so happy, my dear friend, so absorbed in the exquisite sense of mere tranquil existence, that I neglect my talents. I should be incapable of drawing a single stroke at the present moment; and yet I feel that I never was a greater artist than now.

When, while the lovely valley teems with vapor around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees, and but a few stray gleams steal into the inner sanctuary, I throw myself down among the tall grass by the trickling stream; and, as I lie close to the earth, a thousand unknown plants are noticed by me: when I hear the buzz of the little world among the stalks, and grow familiar with the countless indescribable forms of the insects and flies, then I feel the presence of the Almighty, who formed us in his own image, and the breath of that universal love which bears and sustains us, as it floats around us in an eternity of bliss; and then, my friend, when darkness overspreads my eyes, and heaven and earth seem to dwell in my soul and absorb its power, like the form of a beloved mistress, then I often think with longing, Oh, would I could describe these conceptions, could impress upon paper all that is living so full and warm within me.