Contribuie la dezvoltarea comunității AFAM prin direcționarea 2% din impozitul pe venit

Știai că poți gestiona 2% din impozitul pe venit care îl achiți statului să îl direcționezi pentru dezvoltarea AFAM❓
Legea 2% – ocazia cetățeanului de a participa direct la gestionare banului public și anume acesta este un mecanism prin care persoanele fizice plătitoare de impozite pot direcționa 2% din impozitul anual pe venit către organizațiile neguvernamentale.
Mecanismul 2% nu este o donație pe care oamenii o realizează din banii propii, dar sunt banii care se rețin din venituri și se achită anual, la stat, sub formă de impozit pe venit.
Cum putem redicționa?
Desemnare procentuală se realizează odată cu depunerea declarației cu privire la impozitul pe venit. Astfel, orice persoană care dorește să direcționeze 2% trebuie să depună declarația cu privire la impozitul pe venit, chiar dacă este angajată într-un singur loc de muncă și nu are această obligație. Declarația se depune anual, în perioada 01 ianuarie – 30 aprilie, la orice direcție de deservire a Serviciului Fiscal de Stat.

Pentru ca desemnarea procentuală să fie validată, contribuabilul trebuie să depună declarația în termen, să nu aibă datorii la impozitul pe venit și să efectueze desemnarea procentuală în folosul unei singure organizații din Lista beneficiarilor 2%. (https://2procente.info/wp-content/uploads/lista_BDP_2019.pdf)
În 2019, urmare a reformei fiscale din toamna anului trecut, direcționarea a 2% se va realiza prin completarea a două declarații cu privire la impozitul pe venit:
✅ Formularul CET15 pentru veniturile obținute în perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2019
✅ Formularul CET18 pentru veniturile obținute în perioada 01 octombrie – 31 decembrie 2019
Pentru a direcționa 2% către o organizație necomercială, persoana fizică plătitoare de impozite trebuie să completeze formularele CET15 și CET18 cu datele solicitate și să indice în secțiunea facultativă, dedicată desemnării procentuale, codul fiscal din 13 cifre (IDNO) al organizației beneficiare. Codul poate fi aflat din Lista beneficiarilor 2%. În Formularul CET15 codul fiscal al organizației beneficiare va fi trecut în câmpul M2, iar în Formularul CET18 – în câmpul M1.
Pentru a putea dezvolta Asociația noastră şi contribui la buna realizare a misiunii noastre, rugăm respectuos să ne ajutați prin redicționarea 2% din impozit pe venit care vor ajuta la sporirea potențialui şi abilităților în domeniului businessului feminin.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *