Furnizare de Servicii de Închiriere Sală pentru Traininguri în Regiunea Ocnița

🌟 ANUNȚ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

Data limită pentru trimiterea ofertelor: 29 februarie, ora 18:00

 

Chișinău, 12 februarie 2024

 

Numărul Achiziției Publice: 6/NANSEN/2024

 

Subiect: 🌟 Furnizare de Servicii de Închiriere Sală pentru Traininguri în Regiunea Ocnița

 

Stimate furnizor de servicii de închiriere sală pentru traininguri,

 

Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM), în colaborare cu proiectul Entrepreneurial Growth and Financial Literacy Initiative (EGFLI)”, finanțat de Consiliul Norvegian pentru Refugiați (NRC) și sponsorizat de NANSEN, vă invită să participați la acest apel pentru oferte pentru furnizarea de servicii de închiriere sală pentru traininguri în regiunea Ocnița.

 

🎯 Scopul nostru este de a asigura un spațiu adecvat și funcțional pentru desfășurarea trainingurilor noastre, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor noastre de proiect și la facilitarea unui mediu propice pentru învățare și dezvoltare.

 

🏢 Căutăm un furnizor de servicii de închiriere sală pentru traininguri care să ofere:

 • O sală de training spațioasă și confortabilă, echipată cu toate facilitățile necesare pentru desfășurarea eficientă a sesiunilor de instruire.
 • Accesibilitate ușoară și locație convenabilă în regiunea Ocnița.
 • Condiții flexibile de închiriere, adaptate nevoilor și programului nostru.

 

Obiectul achiziției: Furnizarea de Servicii de Închiriere Sală pentru Traininguri în Regiunea Ocnița

 

📝 Persoanele sau entitățile interesate trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime de participare:

 • Să fie operatori economici înregistrați legal și să îndeplinească cerințele legale pentru desfășurarea activităților de închiriere a sălilor în Republica Moldova.
 • Să demonstreze experiență anterioară în furnizarea de servicii de închiriere sală pentru traininguri sau evenimente similare.
 • Cerințe Specifice:
 • Statut Juridic : Entitatea trebuie să fie înregistrată legal și să aibă autorizație pentru furnizarea de servicii de închiriere a spațiilor pentru evenimente în jurisdicția respectivă.
 • Experiență în Domeniu : Minimum 3 ani de experiență demonstrată în oferirea de locații pentru evenimente de formare sau conferințe.
 • Certificări de Calitate : Entitatea trebuie să dețină certificări sau acreditări care să ateste conformitatea cu standardele naționale sau internaționale în domeniul său de activitate.
 • Capacitate Financiară : Solvabilitate financiară demonstrată prin rapoarte financiare auditate pentru ultimii trei ani.
 • Referințe : Minimum două referințe pozitive de la clienți care au beneficiat de serviciile de închiriere a locației în ultimii cinci ani.

Cerințe Generale

 1. Asigurări : Politică de asigurare pentru răspundere civilă și pentru angajați conform legislației în vigoare.
 2. Conformitate : Toate locațiile și serviciile propuse trebuie să respecte legile și reglementările locale și naționale, inclusiv cele legate de sănătate și securitate.
 3. Sustenabilitate : Practici sustenabile de afaceri, inclusiv utilizarea resurselor regenerabile și reciclarea, constituie un avantaj.
 4. Cod de Etică și Integritate : Entitatea nu trebuie să fie implicată în litigii juridice, corupție sau activități neetice în ultimii 5 ani.
 5. Capacitatea de Reacție : Furnizorii trebuie să aibă un plan de urgență pentru a aborda eventualele probleme sau defecțiuni care ar putea apărea în timpul evenimentului.
 6. Tehnologia și Echipamentele : Toate locațiile trebuie să fie echipate cu tehnologie și echipamente moderne (proiectoare, sisteme audio-video, WiFi etc.).
 7. Plata : Acceptarea unor termeni de plată standard, inclusiv o perioadă de grație în cazul neîndeplinirii serviciilor, precum și posibilitatea de plată printr-un mix de bani și servicii (barter).
 8. Accesibilitate pentru Persoane cu Dizabilități : Locația și serviciile trebuie să fie accesibile pentru persoanele cu dizabilități.
 9. Politica de Anulare : Politica de anulare a rezervării trebuie să fie clară și trebuie să ofere opțiuni flexibile pentru client.
 10. Punctualitate și Fiabilitate : Un istoric demonstrat de respectare a termenelor limită și a angajamentelor, inclusiv în condiții de stres sau de termeni limită strânși.

Furnizorii interesați sunt rugați să trimită documentația relevantă care să confirme aderarea lor la cerințele menționate mai sus. Propunerile care nu îndeplinesc cerințele minime vor fi respinse în faza preliminară de evaluare.

📅 Termenii și condițiile achiziției includ:

 • Furnizarea de servicii de închiriere sală pentru traininguri în regiunea Ocnița.
 • Asigurarea unui spațiu confortabil și echipat corespunzător pentru desfășurarea trainingurilor noastre.
 • Respectarea termenilor și condițiilor specificate în cererea de oferte.

 

📧 Pentru a primi documentația de ofertă, persoanele interesate trebuie să trimită un e-mail la adresa proiecte.afam@gmail.com, indicând numărul achiziției publice și subiectul mesajului ”NANSEN_Închiriere Sală Ocnița”.

 

☎️ Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 068384224.

 

Echipa Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM) vă mulțumește pentru interesul și implicarea dumneavoastră în sprijinirea activităților noastre și în facilitarea unei experiențe de învățare de calitate pentru participanții noștri!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *