Centrul Internațional pentru Antreprenoriat Privat (CIPE) a acordat un grant Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM) în cadrul proiectului „Reducerea Barierelor în calea Abilitării Economice a Femeilor din Moldova”, finanțat de Biroul Secretariatului pentru Probleme Globale ale Femeilor.

Grantul oferit are drept scop actualizarea site-ului AFAM și desfășurarea în perioada august 2021 – februarie 2022 a următoarelor activități:

– schimbarea interfeței

– includerea beneficiilor calității de membru AFAM
într-un format mai vizibil

– crearea unei pagini care prezintă evenimentele
online ale AFAM și înregistrările video ale acestora pentru membre sale

– actualizarea datelor membrilor

– alte modificari relevante pentru membrii organizației.

Rezultatul obținut în cadrul acestui proiect este însuși site-ul pe care navigați la moment și aducem sincere mulțumiri Centrului Internațional pentru Antreprenoriat Privat (CIPE) pentru oportunitatea de a fi vizibili și prezenți pentru comunitatea antreprenoarelor din Republica Moldova.