Ședința în cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova

AFAM a participat vineri,14 februarie 2020, la prima ședință din acest an a Grupului de lucru nr. 6 “Dezvoltarea Pieței Muncii”,în cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova, prezidat de președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, domnul Sergiu Harea.
­
În cadrul ședinței a fost pusă în discuții foaia de parcurs a activităților grupului de lucru pentru anul 2020, care prevede discutarea pe platforma Consiliului Economic pe lângă prim-ministru a unui șir de subiecte precum:
­
➡️ Examinarea funcționării mecanismului de aplicare al Observatorului pieței muncii și activității acestui instrument;
➡️ Examinarea oportunității implementării măsurilor de susținere a agenților economici care stimulează productivitatea muncii prin intermediul:
📌 introducerii tichetelor de sport pentru angajați;
📌 deductibilității cheltuielilor din veniturile cluburilor sportive private;
📌 introducerii impozitului unic pentru cluburile sportive private, etc.;
➡️ Analiza oportunității introducerii/aprobării Regulamentului privind constatarea conformității agenților economici pentru desfășurarea activității de formare profesională prin învățământ dual, ca anexă la HG 70/2018;
➡️ Examinarea posibilității de introducere în sistemul superior de învățământ a modelului de învățare bazat pe proiect (project based learning);
➡️ Examinarea proiectului definitivat al Legii Uceniciei;
➡️ Evaluarea metodologiei de finanțare în funcție de tipurile de ucenicie;
➡️ Actualizarea curriculei de studii pentru adaptarea necesităților actuale ale pieței muncii din Republica Moldova. Și altele.
­
În atenția tuturor actorilor interesați, 📢 menționăm despre activitatea “Observatorului pieței muncii”, instituit în cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu scopul de a
✅ colecta, sistematiza și analiza datele statistice produse de către structurile ANOFM și alte instituții publice
✅ elabora studii analitice, prognoza și prevedea cererea și oferta forței de muncă
✅ disemina informațiile privind piața muncii pentru diferiți actori pe piața muncii.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *