Business man hand holding wooden cube with JOB text on table background. Opportunity, Recruitment and business concepts

Termeni de Referință pentru selectarea unui expert AFAM

Termeni de Referință

pentru selectarea experților facilitatori

 

 

Context

 

Începând cu anul  2023, Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM)  , în parteneriat cu Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM)  a demarat implementarea proiectului  „Abilitarea femeilor afectate de crize pentru o societate mai stabilă și prosperă”, cu susținerea UN Women și finanțat de Fondul Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară (WPHF).

 

Acțiunile proiectului vor fi orientate spre îmbunătățirea redresării economice și sociale a femeilor refugiate, asigurând de asemenea, prevenirea și soluționarea conflictelor, protecție, acțiuni umanitare și a eforturilor de consolidare a păcii. Arii de intervenții:

 • Dezvoltarea competențelor de bază: dezvoltarea personală și profesională a femeilor și tinerelor strămutate silit;
 • Promovarea participării semnificative a femeilor strămutate silit și a tinerelor la activitățile de consolidare a păcii;
 • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la beneficiile femeilor strămutate silit și a implicării tinerelor în activități economice

 

 

Pentru implementare  a proiectului, AFAM anunță apel pentru facilitatori.

 

Obiectiv

Facilitatorii vor fi responsabili de organizarea și desfășurarea în mod corect, calitativ și eficient a focus grupurilor cu femeile refugiate în regiunile în care activează și de identificarea beneficiarilor care vor participa în cadrul acestora

 

Responsabilități și livrabile puse în sarcina formatorilor:

 • Să asigure desfășurarea la timp și calitativ a focus grupurilor în regiunile țintă (4 focus grupuri per raion cu cel puțin 6 femei refugiate per grup, 2 interviuri neformale cu subiecții implicați în răspunsul umanitar la nivel raional), conform metodologiei NRC pusă la dispoziția interviatorilor de către AFAM;
 • Să asigure acurateţea, coerenţa informaţiei colectate în cadrul focus grupurilor și interviurilor (desfășurate cu înregistrare audio);
 • Identificarea beneficiarilor conform categoriei de vîrsta prezentate in metodologie ;
 • Identificarea locului de desfășurare a focus grupurilor;
 • Întocmirea planuluiu/calendarului de desfășurare a focus grupurilor și interviurilor;
 • Înregistrarea audio/foto a focus grupurilor și prezentarea acestora echipei AFAM;
 • Prezentarea raportului de activitate și a materialelor colectate către AFAM;
 • Pe tot parcursul proiectului, va colabora cu Coordonatorul şi Asistentul proiectului.

 

Aspecte organizaționale: Remunerarea se va face în baza cuantumului stabilit prin contractul de prestare a serviciilor.

 

Cerințe fată de oferta financiară: Oferta va fi exprimată în lei și va conține suma brută (cu toate impozitele incluse).

Durata contractului: Candidatul ales va fi contractat pentru prestarea serviciilor descrise mai sus în perioada martie – mai 2023.

 

Cerințe fată de aplicanți:

 • Experiență practică în lucru cu refugiații;
 • Experiență practică în a prezenta o informație publicului într-un mod interactiv;
 • Experiență în organizarea de focus grupuri și interviuri;
 • Competențe de comunicare și lucru în echipă;
 • Posedarea abilităților de analiză și feedback;
 • Responsabilitate, independență și spirit de inițiativă;
 • Cunoașterea domeniului abilitării economice va constituie un avantaj;
 • Cunoașterea limbii Române, Ruse,cunoașterea limbii Ucraineneva constitui un avantaj.

Procedura de aplicare

 • Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conțină:
 • CV-ul pentru persoanele fizice sau descrierea companiei pentru persoanele juridice (experiența și CV-urile facilitatorilor);
 • Portofoliul cu exemple de lucrări relevante și contacte pentru referințe;
 • Oferta financiară.

 

Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

 • prezentarea setului complet indicat în structura dosarului;
 • experiența expertului;
 • relevanța domeniului;
 • viziunea asupra metodologiei de realizare a sarcinilor;
 • costul serviciilor.

Dosarul va fi trimis prin email la adresa: afammoldova@gmail.com cu mențiunea „Angajare expert/companie facilitator” până la data de 15.03.2023

Informații suplimentare le puteți solicita în scris la email-ul: afammoldova@gmail.com

Pentru mai multe informații despre Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova vă rugăm să accesați www.afam.md

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Acest proiect este implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) în parteneriat cu Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM), cu susținerea UN Women, și finanțat de Fondul Femeilor pentru pace și asistență umanitară.

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *