AFAM

În conformitate cu Statutul Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova
Membrele Asociaţiei au dreptul:

• să participe la activitățile Asociaţiei;
• să aleagă şi de a fi aleasă în orice funcţie eligibilă a Asociaţiei;
• să participe la toate proiectele Asociaţiei;
• să aleagă și să fie aleasă în organele de conducere ale Asociației;
• să reprezinte Asociația numai în baza împuternicirilor;
• să-și expună părerea la adoptarea deciziilor referitoare la activitatea Asociației;
• să publice lucrări şi alte materiale în organul de presă al Asociaţiei;
• să participe la prezentări, expoziții, conferințe, seminare și alte activități organizate de Asociație;
• să finanțeze, inclusiv cu titlul de sponsorizare, activitatea Asociației;
• să se retragă din Asociație, prezentând sau nu motivele respective.

Membrele Asociaţiei sunt obligate:

• să respecte prevederile prezentului Statut, hotărârile Adunării General și Consiliului de Administrare, Preşedintei, Directoarei executive, legislația în vigoare a RM;
• să participe activ la realizarea scopurilor statutare;
• să achite taxa de aderare și cotizaţia de membră la timp (termen de 30 de zile, imediat intervenirii noului termen pentru achitare);
• în cazul neachitării taxei anuale în 30 (treizeci) de zile din momentul survenirii termenului, statutul de membră se suspendă automat (fără preaviz).

Vreau să ader