viber_image_2024-01-30_10-05-48-603

AFAM în discuții cu Anna Kompanek, Directoare pentru Programe Globale din cadrul Centrului Internațional pentru Antreprenoriat Privat (CIPE)

Astazi AFAM a avut parte de o discuție extrem de valoroasă cu un oaspete deosebit – Anna Kompanek, Directoare pentru Programe Globale din cadrul Centrului Internațional pentru Antreprenoriat Privat (CIPE).

Întrunirea a constituit un bun prilej pentru a prezenta comunitatea membrelor AFAM, activitatea desfășurată în realizarea misiunii de susținere a antreprenoriatului și liderismului feminin, abilitării economice și promovării egalității de gen.

Dna Kompanek a impărtășit mai multe informații despre inițiativele lansate la nivel global și regional, care au ca scop susținerea participării active a femeilor în economie, care  este crucială pentru a reduce disparitățile economice globale, pentru a asigura o creștere durabilă și pentru facilitarea participării democratice.

În mod particular au fost puse în discuție provocările și oportunitățile de valorificare a digitalizării pentru abilitarea economică a femeilor:  multe femei rămân excluse din economia digitală din cauza barierelor precum competențele digitale insuficiente și/sau accesul limitat la resurse, conectivitate slabă, rețele slabe și finanțare inadecvate. În plus, femeile sunt mult mai vulnerabile față de așa probleme ca hărțuirea și violența online. Membrele Consiliului AFAM au prezentat mai multe informații asupra situației în Moldova evocînd mai multe propuneri de intervenție pentru a facilita accesarea și aderarea la economia digitală a femeilor din RM, cum ar fi gestionarea unor afaceri online; dezvoltarea capacităților personale, profesionale și antreprenoriale ale femeilor și fetelor din RM, alfabetizare financiară și de preluare a celor mai bune practici internaționale de securitate digitală.

Dna Bugaian a exprimat gratitudinea pentru cadrul de parteneriat de lungă durată CIPE-AFAM, menționînd importanța proiectelor în implementare orientate pentru consolidarea dialogului public-privat, susținerea agendei de advocacy în promovarea dezvoltării antreprenoriatului feminin  prin reforme de politici incluzive și  de fortificare a capacităților instituționale AFAM, etc.

Întrunirea s-a finalizat și cu o vizită scurtă la ”Impact  GLIA HUB”, infrastructura căruia este în proces de modernizare și care va fi lansat în a.2024 în cadrul parteneriatului dintre Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională, Departamentul pentru Dezvoltare Internațională a Regatului Unit, Academia de Studii Economice din Moldova, Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova și Asociația Global Entrepreneurship Network GEN.

La eveniment au participat și Ana Gorea,  vicepreședintă a Consiliului AFAM, Diana Toporova, membră a Consiliului AFAM și Elena Rațoi, Ofițeră de Program la CIPE.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *