Subiecte despre abilitarea economică a femeilor discutate la business breakfast cu membrii Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe

Membrele Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova au avut o întrevedere în format de business breakfast cu Radu Marian, Președinte a Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe și Marina Morozova, membră a Comisiei. În cadrul dialogului public-privat, au fost abordate mai multe subiecte referitoare la fortificarea și dezvoltarea antreprenoriatului feminin, abilitarea economică a femeilor, liderismul feminin, precum și impactul agendei Comisiei parlamentare pentru anul 2024. În cadrul dialogului public-privat, au fost abordate mai  multe subiecte ce țin de fortificarea devoltarea antreprenoriatului feminin, abilitării economice a femeilor și liderismului feminin. Printtre subiectele de interes au fost discutate mai multe propuneri pentru politici de intervenție ce au ca scop diminuarea barierelor administrative, digitalizarea comerțului trasfrontalier, stabilirea unor principii de armonizare a legislației naționale la acqui-ul comunitar, măsuri pentru consolidarea forței de muncă, precum exercitarea unor activități cu caracter sezonier în sfera de servicii, modernizarea legislației muncii și aducerea în concordanță cu legislația europeană, includerea serviciilor medicale private de protezare în sistemul național de asigurare în medicină,  educația financiară și antreprenorială pe tot parcursul vieții, facilitarea accesului la finanțare și pieței de capital, reziliența afacerilor și susținerea producătorilor locali, provocările întâmpinate de femeiele antreprenoare din regiuni etc.

Deputații Parlamentului au salutat inițiativele  AFAM de promovare a abilitării economice a femeilor și asigurării egalității de gen, prezentînd mai multe informații de ultimă oră privind prioritățile Comisiei parlamentare și inițiativele forului legislativ orientate spre susținerea mediului de afaceri din Moldova și facilitarea implicării femeilor în dezvoltarea durabilă a economiei RM. În mod special au fost evocate prioritățile Agendei de acțiune a RM în contextul deschiderii negocierilor de adreare a RM la UE și a importanței de o unificare a eforturilor tuturor părților implicare – statul, sectorul asociativ de afaceri și organizațiile donatoare.

Prezentă la eveniment, Onorina Soric, ofițer de program în cadrul Centrului  Internațional pentru Antreprenoriat Privat (CIPE),  a subliniat susținerea strategică pentru consolidarea dialogului public-privat în Republica Moldova, cu accent special pe sprijinirea femeilor în afaceri. Totodată, aceasta a precizat că evenimente de acest gen pot consolida calitatea unor reforme specifice, având la bază opiniile, preocupările și experiența reprezentantelor din sectorul privat, promovând astfel soluții fezabile pentru antreprenoriatul feminin. Președinta Consiliului AFAM, Carolina Bugaian a vorbit despre perspectiva deschiderii în timpul apropiat a GLIA HUB, proiect implementat cu susținerea USAID Moldova, Agenției Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională, Departamentului pentru Dezvoltare Internațională a Regatului Unit și în parteneriat cu ASEM  și Asociația Global Entrepreneurship Network GEN. De asemenea,  a fost evidențiată conlucrarea cu Guvernul RM în vederea instituirii unui Consiliu de abilitare economică a femeilor și a fost înaintată solicitarea de a delega pe Dna Marina Morozova pentru a participa în acest for Prin intermediul acestui Consiliu vor fi expertizate și promovate subiecte care să corespundă necesităților actuale ale femeilor în afaceri,  priorităților statului și a partenerilor de dezvoltare în domeniul abilitări economice a femeilor, a mai adăugat Carolina Bugaian.

Evenimentul a fost organizat de AFAM, cu suportul strategic al Centrului Internațional pentru Antreprenoriat Privat „CIPE”.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *