Untitled-2

Acțiunile de împuternicire economică a femeilor, nu sunt doar corecte, dar și inteligente!

Oferind femeilor oportunități de a lucra, de a conduce, de a avea acces la resurse economice, finanțe, tehnologii și piețe, este cea mai inteligentă cale de a contribui la creșterea și dezvoltarea unei economii durabile și reziliente.

Care sunt beneficiile împuternicirii economice:

 

  • Împuternicirea economică a femeilor este esențială pentru realizarea drepturilor femeilor și a egalității de gen. Împuternicirea economică a femeilor include capacitatea femeilor de a participa în mod egal pe piețele existente; accesul și controlul asupra resurselor productive, accesul la muncă decentă, controlul asupra propriului timp, vieți și corp; asigurarea unei voci reprezentative și o participare semnificativă la luarea deciziilor economice la toate nivelurile, de la propriile gospodării până la instituțiile internaționale;
  • Împuternicirea economică a femeilor și eliminarea decalajelor de gen pe piața muncii sunt esențiale pentru realizarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă  și atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, în special:  Obiectivul 5, pentru atingerea egalității de gen;  Obiectivul 8, pentru promovarea angajării depline în cîmpul muncii și asigurarea unei munci decentă pentru toți; Obiectivul 1, privind eliminarea sărăciei; Obiectivul 2, privind securitatea alimentară, Obiectivul 3, privind asigurarea sănătății și Obiectivul 10, privind reducerea inegalităților.
  • Cu cît mai multe femei lucrează, cu atît economiile cresc. Împuternicirea economică a femeilor, pe lângă alte rezultate pozitive ale dezvoltării, fortifică productivitatea, sporește diversificarea economică și asigură egalitatea veniturilor;
  • Creșterea nivelului educațional al femeilor și fetelor contribuie la împuternicirea economică a femeilor și la o creștere economică incluzivă. Educația, perfecționarea și recalificarea pe parcursul vieții – în special pentru a ține pasul cu transformările tehnologice și digitale rapide care afectează locurile de muncă – sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea femeilor și fetelor, precum și pentru oportunitățile lor de generare de venituri și participarea pe piața formală a muncii.
  • Egalitatea economică a femeilor este un factor important pentru dezvoltarea mediului antreprenorial. Companiile beneficiază foarte mult de creșterea oportunităților de angajare și de leadership a femeilor, care contribuie la sporirea eficienței și nivelului organizațional. Conform estimărilor  companiile cu trei sau mai multe femei în funcții de conducere de nivel înalt  au un scor mai înalt  în toate dimensiunile performanței organizaționale.

Sursa: https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures#:~:text=Women’s%20economic%20empowerment%20includes%20women’s,economic%20decision%2Dmaking%20at%20all

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *